Formularz zgłoszeniowy

Faktura VAT

Potwierdzam udział w IV Wiosennej Konferencji Alergologii i Pneumonologii Dziecięcej 23-24 marca 2018:
Rezerwacja noclegów - indywidualnie we własnym zakresie.